سیستم عامل های کانتینری یا Container OS ها چی هستن و چه مزایایی دارن؟

سیستم عامل های کانتینری یا Container OS ها چی هستن و چه مزایایی دارن؟ کانتینرها در تمام دنیا مورد توجه ویژه ای قرار گرفتن و خواهیم دید در آینده جایی وجود نداره که از کانتینرها استفاده

ادامه مطلب »