domain

وظایف یک شرکت ثبت‌ دامنه چیست؟

شرایط شرکت‌ ثبت دامنه زمانیکه شما می‌ خواهید دامنه‌‌ ثبت کنید، مستقیما به متولی TLD یا به اصلاح Registry مراجعه نمی‌ کنید بلکه شرکت‌ های واسطی هستند که وظیفه ثبت دامنه و مدیریت آن را برای شما برعهده می‌

ادامه مطلب »